+31(0)492-599030    

NEN-EN 1176 en 1177 Normen

Beheerders en/of eigenaren van speeltoestellen zijn volgens de NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177 normeringen verplicht om regelmatige inspecties en onderhoud aan speeltoestellen uit te voeren, zodat deze in een goede en veilige staat verkeren.
SICURO biedt u desgewenst een inspectiecontract aan. Wij adviseren u om uw speeltoestellen en ondergronden in het geval van intensieve bespeling, 2 keer per jaar (halfjaarlijks) aan een inspectie te onderwerpen. Hierbij wordt gekeken of een toestel aan de normen voldoet en speelveilig is. Tevens wordt de (valdempende) ondergrond gecontroleerd. Daarnaast wordt ook gekeken naar de speelomgeving, zoals: hekwerken, bestrating, straatmeubilair, aanwezige kunstobjecten, beplanting etc. De inspecties worden uitgevoerd door een deskundige inspecteur en geven u een goed inzicht in de veiligheid van uw speeltoestellen. Zowel binnen- als buiten toestellen vallen onder de wetgeving.

SICURO is proces gecertificeerd en heeft een kwaliteitssysteem voor inspectie en plaatsing van speeltoestellen, aanleg van valdempende ondergronden, onderhoud en productie.

Onze inspecteurs zijn opgeleid door Stichting Veiligi Spelen (SVS), waarbij één van onze inspecteurs geregistreerd staat als SVS Register Inspecteur Spelen 2-sterren. Dit is de hoogst behaalbare accreditatie voor inspecteurs van speeltoestellen en speelplekken. Via de website van SVS kunt u zien dat de betreffende inspecteur geaccrediteerd is.

komo     svs logo  

Inspectierapporten

In het inspectierapport wordt op een overzichtelijke manier aangegeven of een toestel in orde of niet in orde is, maar ook welke maatregelen er eventueel nodig zijn om het toestel weer in orde te maken. Dit geldt ook voor de ondergronden. Deze rapporten worden kort en bondig opgesteld door onze vakmensen in het SecurePlay Online Speelplaatsbeheersysteem, zodat u deze in kunt zien en er actie kan worden ondernomen wanneer nodig. 

Desgevraagd stelt SICURO een offerte op waarin alle werkzaamheden voor reparatie zijn omschreven met een prijsopgave, zodat u zelf uw keuze kunt maken om de uitvoering in gang te zetten.

Logboek

Als beheerder of eigenaar van een openbare speelgelegenheid moet u, door inspecties en onderhoud, zorg dragen voor de veiligheid van de speeltoestellen. Om dit aantoonbaar te maken is het de beheerder/eigenaar aan te raden om een logboek bij te houden, wat zowel hardcopy of digitaal kan. Hierin worden de technische gegevens als certificaten, inspectierapporten etc. van uw speeltoestel(len) en ondergronden weergegeven, evenals alle incidenten en uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden. Tevens kunt u uw periodieke visuele controles hierin registreren. Een goed bijgehouden logboek geeft u een sterke positie als het gaat om aansprakelijkheid bij ongevallen.

SecurePlay logo

Het SecurePlay Online Speelplaatsbeheersysteem van SICURO is een digitaal logboek en vanaf nu gratis te gebruiken voor klanten met een inspectiecontract voor hun speelplek(ken).

Het online beheersysteem helpt u met het tijdig inspecteren en onderhouden van uw speelplek en het monitoren van de status van de toestellen en ondergronden. Het systeem attendeert u op de benodigde acties, helpt met het inplannen van onderhoud en inspecties en geeft overzichten van de uitgevoerde acties en gemaakte kosten. Dit om uw speelplek veilig en netjes te houden en goed beheer aantoonbaar te maken.

pdfBrochure SecurePlay